Partnerskab om Bæredygtig Vækst

"10-10-100"

Initiativet er sat på pause grundet Coronavirus-situationen 

Projeket er for virksomheder i Holstebro Kommune, der har en klar vækstambition og viljen til at skabe udvikling. 10 udvalgte lokale virksomheder deltager i det nye vækst- og talentforløb, som skal gøre virksomhederne mere robuste og skabe fundament for vækst. 

Formål

Formålet er at øge antallet af arbejdspladser, skabe vækst og styrke virksomhedernes robusthed.

Initiativet har undertitlen "10-10-100", som angiver, at målsætningen på lang sigt er, at de ti udvalgte virksomheder skal kunne skabe ti nye arbejdspladser hver, der i alt giver 100 nye arbejdspladser i kommunen.

 

Sammen om vækst

Initiativet baseres på en partnerskabsaftale om vækst mellem virksomheden og Holstebro Kommune.

I aftalen vil virksomhedens vækstambition og udviklingspotentialer blive formuleret.

Initiativet vil forløbe sig over 3 år. 

Virksomhedsforløb

Som virksomhed får du mulighed for at deltage i et forløb, hvor din vækstplan defineres.

Du vil modtage håndholdt støtte i form af en fasttilknyttet tovholder samt sparring om vækst og forretningsudvikling. Det kan eksempelvis være til digitalisering, automatisering, nye salgskanaler, eksport, fysiske udvidelse m.m.

 

Ansøgningsfristen er udløbet 

Kære ansøger, 

Tak for din ansøgning til vækst- og talentforløbet "Partnerskab for Bæredygtig Vækst 10-10-100". 

Bæredygtig Vækst 10-10-100 har fået så mange relevante og brugbare ansøgninger, at styregruppen på sit møde den 6. marts 2020 har besluttet, at tovholderen for projektet foretager et indledende møde med alle virksomheder inden endelig udvælgelse af de ti kandidater. 

Styregruppen valgte derfor at udskyde udvælgelsen af de ti virksomhedsdeltagere til primo april 2020 med baggrund i et ønske om at få kvalificeret kriterierne for udvælgelsen yderligere. 

Vi beklager selvfølgelig forsinkelsen, men håber på jeres forståelse. 

Med venlig hilsen

Mette Højborg, formand for styregruppen

Virksomhederne...

Virksomhederne, der har kunnet at ansøge om at være med i vækstinitiativet, skal have vækstambitioner, et CVR-nummer, der er minimum tre år gammelt, og virksomheden skal være registreret i Holstebro Kommune.

Det var gratis at deltage. 

 

Tovholder

Virksomhedsforløbet faciliteres af Ole Overgaard fra Erhvervshus Midtjylland.

Ole forestår processen og er bindeled til erhvervsservicetilbud fra Erhvervshus Midtjylland samt øvrige relevante eksterne samarbejdspartnere.  

Spørgsmål

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Ring til Susanne Toftegaard Hansen, Erhvervs- og Turismechef, telefon 9611 7081 eller mobil 2172 9930.

Du kan læse mere i denne pressemeddelelse

keyboard_arrow_up