Grundvand og drikkevand

  • Print
  • Forstør tekst

Efter vandforsyningsloven må grundvand ikke indvindes uden tilladelse. Etablering eller ændring af boringer og vandindvindingsanlæg kræver også tilladelse.

Kommunen er myndigheden inden for vandforsyningsområdet og giver dermed tilladelser til etablering eller ændring af boringer og behandlingsanlæg og er tilsynsmyndighed.

Kommunen giver tilladelse til indvinding af grundvand til:

  • Almen vandforsyning
  • Ikke almen vandforsyning
  • Privat vandforsyning

keyboard_arrow_up