BroPas

Iværksættermiljø med fokus på cirkulær økonomi

Realisering af FN's 17 verdensmål

BroPas er et af Holstebro kommunes bidrag til realisering af FN’s 17 verdensmål.

Iværksættermiljøet BroPas med udgangspunkt i cirkulær økonomi og innovation skal skabe ny vækst, arbejdspladser og erhvervsudvikling.

Ved hjælp af partnerskaber og cirkulære forretningsmodeller vil BroPas være stedet, hvor iværksættere og virksomheder kan få adgang til fokuseret og specialiseret viden, værksteder og cirkulære materialer samt adgang til vejledning og kapital fremskaffelse. 

BroPas Iværksættermiljø har til huse på Slagteriet Holstebro, Struervej, 7500 Holstebro

Fremtidens cirkulære virksomheder

Formålet er at skabe fremtidens cirkulære virksomheder.

BroPas skal være et nationalt og internationalt fyrtårn for iværksætteri, hvor fremtidens virksomheder defineres og skabes.

Der skal skabes vækst for iværksættere, virksomheder og offentlige parter, der har interesse for og vil arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling.

I BroPas skal iværksættere med et stort potentiale dyrkes, fremmes og udvikles. Iværksætterne skal kunne ”tænke stort, starte småt og skalere hurtigt”.

BroPas logo

Globus der illustrerer FNs 17 verdensmål

Tre søjler

BroPas har 3 søjler, der skal fremme skalerbare iværksættere.

Iværksættermiljø

Det fysiske samlingspunkt faciliterer vidensdeling, vejledning, fællesskab og samarbejde. Det vil her være muligt for iværksætterne at droppe ind efter behov såvel fysisk som virtuelt.

Iværksættermiljøet er rammen for værksteder, adgang til cirkulære materialer og bliver dermed en innovativ legeplads.

Der arbejdes med netværk i form af månedlige ”Sammenstød”, hvor iværksætterne udvikles sammen. ”sammenstød” afvikles den sidste onsdag hver måned klokken 16-17. 

Tech LAB

Et lab for digitale, fysiske og biologiske teknologier, der hjælper til at gennemføre en cirkulær økonomi.

Her vil virksomheder kunne få hjælp til at reducere produktions- og materialeomkostninger, samt bevæge sig væk fra fossile energikilder. 

ReDo materialestation

En materialebank for genanvendelige materialer.

Her vil overskudsmaterialer fra lokale virksomheder være til rådighed for iværksætterne og virksomheder.

Samarbejdspartnere

Partnerskaber spiller en central rolle i BroPas:

 • Compas Hedensted
 • Vald. Birn A/S
 • ACTONA COMPANY A/S
 • JOCA A/S
 • NOMI4S
 • Lifestyle & Design Cluster i Herning
 • CLEAN 
 • VIA University College
 • Erhvervsakademi MidtVest
 • Erhvervshus Midtjylland 
 • STARTVÆKST Holstebro
 • Studentervæksthusene

Tovholder

BroPas ledes og drives af konsulent Anne Poulsen (ComPas) og projektadministrator Brian Sørensen (Holstebro Kommune).

Vil du vide mere

Følg BroPas på facebook.com/BropasHolstebro, BroPas på LinkedIn og her på siden. 

Spørgsmål

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Ring til Jonas Bendtsen Gol på telefon 9611 7084.