Vi søger kandidater til Frivillighedsrådet
2022 - 2025

Om valg til Frivillighedsrådet

Der afholdes valg til Frivillighedsrådet hvert fjerde år, og følger altid byrådsperioden.

Selve valget finder sted i starten af byrådsperioden og foregår i februar måned.

Og til dette søger vi kandidater, se yderligere oplysninger om dette - her på siden. 

Mere om...

Ønsker du at stille op som kandidat til Frivillighedsrådet,  skal du være medlem af en forening, der udfører frivilligt socialt arbejde. Er du melem af en sådan forening, vil du have mulighed for at stille op til valget. Det tilstræbes dog at sikre en bred repræsentation i rådet - både politisk, foreningsmæssigt og geografisk.

Ønsker du at stille op som kandidat til Frivillighedsrådet, skal der ske følgende:

Der kan indstilles én kandidat pr. forening og indstillingsfristen er:

  • onsdag den 9. februar 2022 kl. 8.00

Indstilling af kandidater indsendes på e-mail til: sundhed@holstebro.dk.

Holstebro Frivillighedsråd er et vigtigt bindeled mellem Holstebro Kommune og det frivillige sociale arbejde.

Her behandles:

  • spørgsmål og initiativer, der har generel interesse for det frivillige sociale arbejde
  • frivillighedspolitikken,
  • dialogen mellem kommunen og de frivillige sociale foreninger,
  • initiativer og udviklingsmuligheder.
  • Frivillihedsrådet vælges for 4 år af gangen. Valgperioden er fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2025.
  • Frivillighedsrådet består af 4 politikere og 6 repræsentanter fra foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde
  • Du kan læse mere om Frivillighedsrådet på vores hjemmeside: www.holstebro.dk/fsa.

Kultur & Frivillighuset afholder valgmøde:

  • mandag den 21. februar kl. 19.00

og valget foregår i Loftssalen på Holstebro Aktivitets Center, Danmarksgade 13 A, 7500 Holstebro, hvor vi vil servere kaffe og kage.

Alle er velkomne, dog vil der kun blive uddelt én stemmeseddel pr. stemmeberettiget forening.

På aftenen vælges 3 af de 6 rådsmedlemmer.

Derefter sendes samtlige kandidatnavne til Social- og Sundhedsudvalget, som udpeger yderligere 3 medlemmer samt 2 suppleanter til rådet.

Du kan skrive til sundhed@holstebro.dk eller ringe til: 9611 7585.