Kontorelev

Holstebro Kommune er et attraktivt og anerkendt uddannelsessted med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Vi er proaktive og innovative i vores praksisnære og målrettede uddannelsesforløb.

Muligheder

Som kontorelev med speciale i offentlig administration hos os har du mulighed for at: 

  • Sikre dig en alsidig uddannelse, som giver adgang til både det offentlige og det private arbejdsmarked med gode muligheder for ansættelse efterfølgende
  • At arbejde med borgernære opgaver og ekspedition samtidig med at du får mulighed for at prøve kræfter med projektopgaver og nogle af de driftsopgaver, som en stor organisation som Holstebro Kommune varetager
  • Blive én af holdet, du får tilknytning til afdelingen og du løser vigtige opgaver til gavn for borgere i Holstebro Kommune
  • Være tilknyttet en faglært person i hver praktikafdeling, som støtter dig i dit uddannelsesforløb. Ydermere blive en del af Elevforum, hvor både 1. og 2. årselever mødes til fælles undervisning og inspiration
  • Deltage i relevante interne og eksterne kurser
  • I løbet af din praktiktid være tilknyttet to forskellige praktiksteder. Nedenfor kan du se eksempler på praktiksteder

Uddannelsen som kontorelev med speciale i offentlig administration tager som hovedregel 2 år inkl. 13-15 ugers skoleophold. 

For at blive optaget skal du have gennemført et adgangsgivende grundforløb. Her kan du læse mere om adgangskrav og uddannelsen.

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på UCH, Døesvej i Holstebro, og der er 3 obligatoriske skoleforløb á 3-4 uger fordelt over hele uddannelsen.

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve og en mundtlig eksamen.

Du får elevløn under hele uddannelsen. Her kan du se den aktuelle lønsats for kontorelever.

Vi søger kontorelever én gang om året med uddannelsesstart den 1. september. Vi annoncerer i januar-februar måned på holstebro.dk/job.

D. 2. februar blev Holstebro Byjubilæum skudt igang med lysfest og kulturglimt

Isabella Vangsgaard Ottesen, kontorelev 2019-2020

"Som elev i HR-Udvikling har jeg udviklet mig både personlig og fagligt, og jeg har fået mange spændende opgaver. Der har været en stor tillid til at jeg løser opgaverne, og det har gjort at jeg har arbejdet meget selvstændigt. Ved Holstebro Kommune er der stor fokus på det, at være elev, og man har et tæt sammenhold med de andre elever. Du bliver set som den person du er, og alle er lige vigtige. Jeg vil til en hver tid anbefale Holstebro Kommune som praktikplads".

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at kontakte Stine Hebsgaard fra HR-udvikling på stine.hebsgaard@holstebro.dk eller telefon 9611 7309.