Social- og sundhedshjælperelev

Vi ansætter elever i februar og august måned, og som social- og sundhedshjælperelev er du garanteret en praktikplads i Holstebro Kommune.

Optagelsestidspunkter og ansøgningsfrister offentliggøres her på hjemmesiden.
Se i øvrigt nedenfor vedr. ansøgning og facts om uddannelsen

social- og sundhedshjælperelev i god kontakt med borgere


Har du set videoen?

Vi har spurgt tre af vores SOSU-elever om hvorfor de har valgt uddannelsen.
Hør og se dem sætte ord på, hvad uddannelsen betyder for dem.

Når vi søger elever til SOSU-uddannelsen, kan du finde jobopslagene her på hjemmesiden, og du kan læse mere om uddannelsesstart nedenfor. 

 

 

Hvad får du ud af din praktikperiode?

Som social- og sundhedshjælperelev er du med til at yde omsorg og tage hånd om de enkelte borgere og få deres hverdage til at fungere bedst muligt.  
Du deltager i arbejdsopgaver indenfor almindelige dagligdags gøremål, som borgerne ikke selv mestrer. F.eks. hjælp med personlig hygiejne, rengøring og servering af mad. Du er også med til at igangsætte aktiviteter, der styrker borgernes livskvalitet og mestringsevne.

Du bliver en del af et arbejdsfællesskab, og din hverdag vil enten være i hjemmeplejen, hvor du besøger borgerne i deres hjem eller i plejeboligerne, hvor du indgår i hverdagslivet.

Din praktik tilrettelægges individuelt ud fra dine kompetencer og forudsætninger, og i praktikperioden vil du modtage undervisning sammen med andre elever, og du vil være tilknyttet en uddannet praktikvejleder gennem hele uddannelsen.

Se kolleger sætte ord og billeder på deres arbejdsdag ved Holstebro Kommune i "arbejdsliv-videoerne", og se mere om vores erfaringer med at have elever og studerende ved organisationen.

Forventninger til dig

Vi forventer, at du er indstillet på at tage ansvar for egen læring/uddannelse, og respekterer kravene om fortrolighed, etik og de øvrige værdier i Holstebro Kommune - og at du:

 • har lyst til at arbejde med mennesker, og gøre en forskel for ældre/syge borgere.
 • møder forberedt, og er reflekterende over egen praksis
 • har gennemført GF2 eller forventer at gøre det.

Facts

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper varer 14 måneder.
Teori-perioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen Hernings afdeling i Holstebro - du kan læse mere om uddannelsen via linket. 
 
Du ansøger elektronisk via Holstebro Kommunes hjemmeside/ledige job.

Optagelsestidspunkter, ansøgningsfrister mv. offentliggøres her på hjemmesiden.
Relevante datoer for uddannelsesstart i 2020:

Start d. 01.02.2020 - ansøgningsfrist d. 02.12.2019
Start d. 01.08.2020 - ansøgningsfrist følger

Du søger via Holstebro Kommunes hjemmeside/ledige job

Løn:

Arbejdsforhold:

 • Din arbejdstid er 37 timer i ugen. I praktikperioderne er arbejdstiden fortrinsvis i dagvagt, men aften og weekendarbejde forekommer.

Ansættelse som voksenelev:

 • Du har mulighed for at tage uddannelsen som social- og sundhedshjælper som voksenelev. Det kræver dog, at du opfylder følgende betingelser:
 • Du skal være fyldt 25 år, når du starter på uddannelsen.
 • Du skal minimum have 1 års relevant erhvervserfaring. (dvs. minimum 24 t./ugentligt indenfor de seneste 4 år fra du søger om optagelse på uddannelsen). 
  "Relevant erhvervserfaring" betyder, at du skal have været beskæftiget indenfor eksempelvis;
 • overenskomstens område 
 • tilsvarende overenskomst i regionerne
 • ved selvejende/private plejehjem
 • voksenpædagogisk område som omsorgs- og pædagogmedhjælper
 • voksenområdet med pleje- og omsorgsopgaver  

Ansættelse som voksenlærling:

Holstebro Kommune betaler tilskud til din transport mellem skole og hjem, hvis den samlede afstand er på mindst 20 km. pr. dag.
Den samlede transport er den korteste afstand fra din bopæl til skolen og hjem til bopælen igen.

I skoleperioden kan du få tilskud til transport svarende til billigste offentlige transport for alle de dage, du møder op.
Skolen indberetter beløbet til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).
Når kommunen modtager beløbet fra AUB, udbetales beløbet til eleven.
Beløbet udbetales efter hver skoleperiode sammen med din løn.

Kontakt

HR-Udvikling

Biblioteksbygningen, 1. sal

phone96117521

mailorganisation.personale@holstebro.dk

Lisbeth Munk

Uddannelses-og udviklingskonsulent

phone96117306

maillisbeth.munk@holstebro.dk

Maibritt Bjørnli

Uddannelseskonsulent

phone96117316

mailmaibritt.bjornli@holstebro.dk

Anne Marie Rokkjær

Administrativ konsulent

phone96117312

mailanne.marie.rokkjaer@holstebro.dk

keyboard_arrow_up