Om SOSU-uddannelsen

Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere gør hver dag en stor forskel for mennesker overalt i samfundet. Dit arbejde får en helt ny mening, når du er tæt på borgerne, drager omsorg og hjælper borgerne med diverse hverdagsaktiviteter.

Studentereksamen og uddannelse på samme tid

Ønsker du at få en uddannelse inden for sundhedsområdet, og vil du gerne holde mulighederne for videreuddannelse åbne? Så er EUX-uddannelsen lige noget for dig.

På EUX får du to uddannelser i en, da du både bliver uddannet indenfor velfærd samtidig med at du har gymnasiale fag, så du får en studentereksamen.

Når du er færdig som social- og sundhedsassistent, kan du læse videre, hvis du får lyst til at prøve noget nyt. Læs mere om EUX-uddannelsen på sosumv.dk

Matilde læser en EUX Velfærd og får derfor både en studentereksamen og en uddannelse som Social- og Sundhedsassistent på samme tid.

Samtidig er Matilde ansat som elev hos os og får derfor elevløn under uddannelse.

Er du over 25 år?

For ansøgere på 25 år eller derover ser man på tidligere skolegang, erhvervserfaring og kompetencer opnået i fritiden.

Ud fra den samlede erfaring vurderer uddannelsesinstitutionen, om du skal tage hele uddannelsen eller kun dele heraf.

Læs mere om, hvordan du søger ind på uddannelsen og får den tilpasset dine erfaringer

Uddannelsens forløb

Du vælger din uddannelsesretning mod enten social- og sundhedshjælperuddannelsen eller social- og sundhedsassistentuddannelsen, når du søger ansættelse på Grundforløb 2.

Der er mulighed for at søge ansættelse med løn fra Grundforløb 2 – Du søger elevplads direkte hos Holstebro Kommune, hvis det er her, du ønsker at være elev

Holdene begynder på forskellige tidspunkter, men får du ikke søgt inden ansøgningsfristen, er du velkommen til at kontakte skolen og/eller uddannelsesteamet. Der kan stadig være ledige pladser, så du alligevel kan begynde på uddannelsen.

I løbet af din uddannelse kan du eksempelvis specialisere dig indenfor emner såsom:

  • Demens
  • Velfærdsteknologi
  • Livskvalitet og ensomhed
  • Kost og motion
  • Pleje og omsorg ved livets afslutning
  • Socialpædagogik

Hvilke emner, du kan specialisere dig indenfor, afhænger af, om du uddanner dig som assistent eller hjælper. 

Se sosumv.dk, hvis du vil vide mere om uddannelsernes forløb.

En bred uddannelse med jobgaranti

Uddannelsen er meget bred og giver efterfølgende gode jobmuligheder på social- og sundhedsområdet, hvor der stort set er jobgaranti.

Som hjælper kan du blive ansat på plejecentre og bosteder. Uddanner du dig i stedet til assistent, får du endnu flere muligheder. Her vil du udover at kunne arbejde på plejecentre og bosteder også kunne blive ansat på sygehuse, i lægepraksisser og i psykiatrien.

Uanset hvilken uddannelsesvej du vælger på SOSU-området, så vil dit arbejde består af at arbejde med og for mennesker. Og du vil med dit arbejde kunne højne borgernes livskvalitet.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os:

Maibritt Bjørnli, telefon 96117316 eller 21189977, maibritt.bjornli@holstebro.dk

Anne Kirsten Nielsen, telefon 96117306 eller 24827446, anne.kirsten.nielsen@holstebro.dk