Indberetning om vandforbrug

  • Print
  • Forstør tekst

Natur og miljø

Sidst opdateret 25. februar 2020
af Haris Nuhanovic

OBS - Indberetningen for 2019 er lukket!

Fristen for indberetning af oppumpede vandmængder for 2019 er overskredet, og der kan ikke længere indberettes via hjemmesiden. Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp, kan du skrive en mail til naturogmiljo@holstebro.dk.

Indberet både for anlæg og boring

For at din indberetning kan godkendes, skal du sikre, at der er indberettet både på dit anlæg og på hver enkelt boring. 

Den indberettede vandmængde på anlægget skal være identisk med den samlede sum af indberetningen for de enkelte boringer på dit anlæg.

Kun én boring

Har du fx kun én boring, skal indberettet vandmængde på anlægget være identisk med indberettet mængde på boringen.

Et anlæg

Et anlæg er en overordnet enhed med en eller flere boringer tilknyttet.

Fejlmelding ved indberetning

Har du fået en fejlmelding ved indberetningen, skal du trykke på gem på sidste side, før ændringer bliver registreret og en evt. fejlmelding forsvinder. Herefter skal du trykke godkend. 

Login

Du vil modtage indberetningsbrevet for 2020 i din Digitale Postkasse sidst på indberetningsåret. Øverst i højre hjørne af brevet finder du dine nye login oplysninger for 2020 indberetningen. Du skal kun skrive enten anlægsnummer eller CVR-nummer når du logger ind - ellers kan du få en fejlmelding.

Har du spørgsmål eller har du ikke modtaget brev i din Digitale Postkasse med login-oplysninger fra kommunen, kan du kontakte os på vandindberetning@holstebro.dk.

Du vil modtage indberetningsbrevet for 2020 i din Digitale Postkasse sidst på indberetningsåret. Øverst i højre hjørne af brevet finder du dine nye login oplysninger for 2020 indberetningen.

Sidste frist

Sidste frist for indberetning var 1. februar 2020.

keyboard_arrow_up