Indberetning af oppumpede vandmængder for 2020

  • Print
  • Forstør tekst

Husk - Indberet både for anlæg og boring

For at din indberetning kan godkendes, skal du sikre, at der er indberettet både på dit anlæg og på hver enkelt boring. 

Den indberettede vandmængde på anlægget skal være identisk med den samlede sum af indberetningen for de enkelte boringer på dit anlæg.

Kun én boring

Har du fx kun én boring, skal indberettet vandmængde på anlægget være identisk med indberettet mængde på boringen.

Et anlæg

Et anlæg er en overordnet enhed med en eller flere boringer tilknyttet.

Fejlmelding ved indberetning

Har du fået en fejlmelding ved indberetningen, skal du trykke på gem på sidste side, før ændringer bliver registreret og en evt. fejlmelding forsvinder. Herefter skal du trykke godkend. 

Login

Du har modtaget indberetningsbrevet for 2020 i din Digitale Postkasse. Øverst i højre hjørne af brevet finder du dine login oplysninger for 2020 indberetningen. Du skal kun skrive enten anlægsnummer eller CVR-nummer når du logger ind - ellers kan du få en fejlmelding.

Har du spørgsmål eller har du ikke modtaget brev i din Digitale Postkasse med login-oplysninger fra kommunen, kan du kontakte os på vandindberetning@holstebro.dk.

Indberet vandforbrug her ->

Sidste frist

Sidste frist for indberetning er 1. februar 2021.

keyboard_arrow_up