Lærerstuderende

Holstebro Kommune er et attraktivt og anerkendt uddannelsessted med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Vi er proaktive og innovative i vores praksisnære og målrettede uddannelsesforløb.

Lærer med to elever omkring en pc

Muligheder

Som lærerstuderende i Holstebro Kommune har du mulighed for at: 

  • øve, afprøve og udfordre de kompetencer, du tilegner dig i løbet af uddannelsen, i mødet med eleverne og lærerne
  • arbejde med den praktiske, pædagogiske side af lærerfaget
  • analysere og undersøge din egen måde at undervise på og blive inspireret af andre læreres måde at undervise på
  • modtage kompetent vejledning og sparring af din praktikvejleder, som kan guide dig videre i din læring og udvikling frem mod et job som lærer
  • opbygge netværk og kendskab til Holstebro Kommunes folkeskoler og at blive klogere på, hvor du gerne vil søge job efter endt uddannelse
Lærer med skoleelever i en hal til idrætstime

Fakta

  • Vi udbyder praktikpladser til lærerstuderende, som ønsker at komme i praktik hos os
  • Vi har uddannede praktiklærere på alle skoler
  • Praktikskoler for 1. årgang på læreruddannelsen er Rolf Krake Skolen, Nørre Boulevard Skolen, Mejrup Skole og Halgård Skole
  • Praktikskoler for 1. årgang på den netbaserede læreruddannelse er Ulfborg Skole og Skave Skole

Du kan læse mere om praktikskolerne på de enkelte skolers hjemmesider.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at komme i praktik på en skole, skal du kontakte skolen direkte.

Se kontaktoplysninger på til skolerne på holstebro.dk/skoler-og-skoledistrikter.