Klimaregnskab

Det første skridt mod at reducere drivhusgasudledningerne er at vide hvorfra de stammer. Derfor har vi udarbejdet et klimaregnskab for hele kommunen som geografisk enhed.

Hvad er drivhusgasser?

Drivhusgasser er en samling af gasarter i atmosfæren, som er årsag til drivhuseffekten. De holder på varmen fra solen, og fører til en stigende temperatur på kloden. Det er menneskeskabte drivhusgasudledninger som er skyld i, at vi nu kan måle temperaturstigning. 

Drivhusgassen CO2 udledes primært fra forbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og diesel. Andre typer er Metan fra eksempelvis drøvtyggende dyr og lattergas i forbindelse med brug af gødning. Vi måler alle former for drivhusgasudledninger i CO2-ækvivalenter. Læs mere på energistyrelsens hjemmeside.

Der findes også processer som optager drivhusgasser. Eksempelvis i have, skove og naturområder. Desværre udleder vi drivhusgasser med en sådan hast, at naturen ikke kan følge med.

Derfor skal vi planlægge ændringer hvis vi skal nedbringe koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren. I Holstebro Kommune har vi mange muligheder for at udvikle os til en mere klimavenlig Kommune og vi håber, at du vil være med!

Motorvej med vindmøller i baggrunden

Klimaregnskab for Holstebro Kommune

CO2-udledning fordelt på omsætningsenheder:

 • Individuel opvarmning: 8.000 tons CO2
 • Kollektiv el- og varmeforsyning: 63.000 tons CO2
 • Industri (energi): 55.000 tons CO2
 • Planteavl: 78.000 tons CO2
 • Dyrehold: 187.000 tons CO2
 • Arealanvendelse: 160.000 tons CO2
 • Transport: 170.000 tons CO2
 • El-import: 30.000 tons CO2
 • Industrielle processer: 8.000 tons CO2
 • Affald og spildevand: 12.000 tons CO2

Den samlede udledning er 771.000 ton CO2e (CO2-ækvivalenter).

CO2-udledning fordelt på omsætningsenheder

Holstebro Kommunes nye klimamål

Byrådet vedtog på byrådsmødet i august nye klimamål, som er:

 • et delmål på 70 % reduktion af CO2 emission i 2030 ift. 1990 niveauet.
 • at der planlægges efter indsatser svarende til 75 % reduktion med henblik på politisk prioritering når udkastet til klimahandlingsplanen kan præsenteres.
 • et fokus på de merværdier som følger med omstillingen til et CO2 neutralt samfund.

Læs referatet fra 23. august 2022