Udbud af Meltoften, Nr. Felding

Mindste pris er kr. 1.089.600.

Storparcellen er på ca. 3.003 m2.

Der vil blive igangsat sammartrikulering af parcellerne i forbindelse med underskrift af købsaftalen. Holstebro Kommune betaler udgiften til sammatrikuleringen.
 

Se stort kort

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø - Anlæg
9611 7554
teknik.miljoe@holstebro.dk

Sådan sker købet af storparcellen

Er du interesseret i at afgive tilbud på storparcellen, skal du i lukket kuvert indsende dit tilbud til Borgmesterkontoret, Holstebro Kommune, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro senest torsdag, den 2. maj 2024, kl. 10.00. Du skal benytte tilbudsskemaet i forbindelse med afgivelse af tilbud. 

Storparcellen har tidligere været udbudt som 3 byggegrunde og i den forbindelse er der særlige forhold blandt andet i forbindelse med tilslutningsafgifter. Der kan læses mere omkring disse forhold i købsaftalen afsnit 4.

 

Gode muligheder

Du finder storparcellen i den sydøstlige del af Nr. Felding omgivet af skøn natur. Boligområdet ligger tæt på Nr. Felding skole og Børnehus og byens fritidsfaciliteter med multihal og boldbaner. 

I Nr. Felding sætter man en ære i at være rummelige for alle aldersgrupper og samarbejdet mellem foreninger, institutioner og erhvervsliv vægtes højt, hvilket ses i arrangementer som fastelavn, Skt. Hans og juletræstænding samt samarbejde med andre byer i området i sportsforeningen.

Læs mere om Nr. Felding og området.