Valg til Europa-Parlamentet

Valg

Søndag den 9. juni 2024

På valgdagen kan du stemme fra kl. 9:00 - 20:00 på det valgsted du er tilknyttet. Valgstedet fremgår af dit valgkort.

Holstebro Kommune har 10 valgsteder fordelt rundt i kommunen.

Mere om valget

Valgret til Europa-Parlamentet har enhver, der på valgdagen:

 • har valgret til Folketinget eller
 • er dansk statsborger, 18 år og har fast bopæl i et af de øvrige EU-lande eller
 • er statsborger i et af de øvrige EU-lande, 18 år og har fast bopæl i Danmark eller registreret i I Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater)
 • Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, har også valgret til Europa-Parlamentsvalget
 • Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg efter folketingsvalglovens §2, kan automatisk stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark
 • Kun personer, der er optaget på valglisten, kan udøve valgretten

Optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark af EU-borgere med fast bopæl i CPR:

Hvis man er statsborger i et af de øvrige medlemsstater i EU og har fast bopæl i Danmark, kan man selv vælge, om man vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark eller i sit hjemland.

Hvis man vil stemme til valget i Danmark, skal man ansøge om at blive optaget på valglisten hos sin bopælskommune.

Ansøgning om optagelse på valglisten (dansk)

Underretningsbrev (dansk)

Ansøgning om optagelse på valglisten (engelsk)

Underretningbrev (engelsk)

EU-borgere, der tidligere efter ansøgning er blevet optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, optages automatisk og skal ikke ansøge igen. Hvis de har været flyttet til udlandet, Færøerne eller Grønland eller har bedt om at blive slettet af valglisten, skal de dog ansøge igen.

Frister for optagelse på valglisten


Det er muligt at søge om optagelse på valglisten hele året og mellem valgene. Tidspunktet, hvor ansøgningen er indsendt, har betydning for, hvilket valg ansøgningen får virkning fra.

En ansøgning om optagelse på valglisten skal for at få virkning for Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024 indgives senest mandag den 6. maj 2024.

Fristen er i stedet mandag den 13. maj 2024, hvis EU-borgeren i perioden fra og med mandag den 29. april 2024 til og med mandag den 6. maj 2024:

 • er flyttet til Danmark,
 • har anmeldt flytning til kommunen, eller
 • er blevet statsborger i et af de øvrige EU-lande.

Der kan desuden være et yderst begrænset antal ansøgere, hvor ansøgningsfristen er fredag den 24. maj 2024. Det drejer sig om EU-borgere, der i perioden fra og med tirsdag den 7. maj 2024 til og med fredag den 24. maj 2024 ændrer status fra at have dansk statsborgerskab og fast bopæl i Danmark til at have statsborgerskab i et andet EU-land (uden at have beholdt deres danske statsborgerskab) og fortsat have fast bopæl i Danmark.

Du kan læse mere om valget på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Borgere fra andre EU-lande og udlandsdanskere, som ønsker at stemme til Europa-parlamentsvalget, skal optages på valglisten.

Du kan finde ansøgningsskema, og læse mere om valget på
Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Du kan brevstemme på alle borgerservicecentre i hele Danmark. Husk blot at medbringe legitimation.

Du kan brevstemme i Holstebro Kommune fra mandag den 29. april 2024 til og med torsdag den 6. juni 2024 kl. 17.00.

I Holstebro Kommune kan du afgive din brevstemme i Borgerservice i Vinderup, Ulfborg og Holstebro inden for den normale åbningstid.

Der vil være ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning i Borgerservice i Holstebro

 • Lørdag den 25. maj 2024 kl. 09.00 – 12.00
 • Lørdag den 1. juni 2024 kl. 09.00 – 12.00
 • Onsdag den 5. juni 2024 kl. 09.00 - 12.00 - Grundlovsdag

Du har også mulighed for at brevstemme hjemme hos dig selv, hvis du:

 • På grund af sygdom eller manglende førlighed er forhindret i at møde op på valgstedet eller brevstemme i Borgerservice
 • Ikke har lejlighed til at stemme på sygehuse, plejehjem, beskyttede boliger og andre institutioner m.v.

Ansøgningen om at brevstemme i eget hjem kan indgives skriftligt eller f.eks. telefonisk.

Ansøgningen om at brevstemme i eget hjem skal være os i hænde senest onsdag den 29. maj 2024 kl. 12.00.

Den skriftlige ansøgning om at brevstemme i eget hjem er tilgængelig fra den 12. maj 2024 her på siden.

Og du kan henvende dig telefonisk fra mandag den 13. maj 2024 til Borgerservice på tlf. 9611 7574.

Der er 10 valgsteder i Holstebro Kommune. Det er det samme antal og de samme steder som ved det seneste valg i kommunen.

Ved valget åbner alle valgstederne kl. 09.00 og lukker kl. 20.00. 

De 10 valgsteder er:

 • Black Box i Musikteatret i Holstebro
 • Nørreboulevard Skolens hal i Holstebro
 • Hotel Vinderup
 • Sevel Hallen
 • Vestjysk Fritidscenter i Ulfborg
 • Vemb Kultur og forsamlingshus 
 • Multihallen Sdr. Nissum
 • Mejdal Hallen
 • Mejrup Kultur- og Fritidscenter
 • Skave & Omegns Multihus

På dagen kan ældre og svagelige vælgere få kørelejlighed til og fra valgstedet, hvis man ikke er i stand til selv at klare transporten.

Kørslen stilles gratis til rådighed af Holstebro Kommune, og sker så vidt muligt om formiddagen.

Hvis du ønsker at blive kørt til og fra valgstedet, skal du ringe til borgerservice på tlf. 9611 7574 senest torsdag den 6. juni 2024 kl. 12.00.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed har mulighed for at skifte valgsted til et andet afstemningsted i Holstebro Kommune.

Ansøgningen om overførsel til et andet afstemningsted kan indgives skriftligt eller f.eks. telefonisk.

Ansøgningen om overførsel til et andet afstemningssted skal være os i hænde senest fredag den 31. maj 2024 kl. 12.00.

Den skriftlige ansøgning om overførsel til et andet afstemningssted er tilgængelig fra den 12. maj 2024 her på siden.

Og du kan henvende dig telefonisk fra mandag den 13. maj 2024 til Borgerservice på tlf. 9611 7574.

Du modtager dit valgkort med posten senest tirsdag den 4. juni 2024. Har du ikke modtaget dit valgkort senest denne dag, kan du kontakte borgerservice på tlf. 96 11 75 74.

For at få udleveret din stemmeseddel på valgstedet - skal du aflevere dit valgkort, som du har fået med posten og oplyse din fødselsdato. Har du mistet eller glemt dit valgkort, eller ikke modtaget det, kan du få udskrevet et nyt på valgstedet, hvis du har medbragt legitimation, fx sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), pas eller kørekort.

Det er således ikke en betingelse, at du medbringer dit valgkort for at få lov til at stemme på valgdagen, så længe du medbringer legitimation.

På afstemningsstedet den 9. juni 2024 vil du få udleveret en stemmeseddel.

Når du har modtaget din stemmeseddel, bliver du vist hen til et stemmerum, hvor du kan afgive din stemme, uden at andre kan se, hvad du stemmer.

På stemmesedlen skal du kun sætte ét kryds i et af de firkantede afkrydsningsfelter. 

Hvis du kommer til at sætte dit kryds forkert, kan du få udleveret en ny stemmeseddel ved at henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger på valgstedet.

Du kan også lade være med at afkrydse stemmesedlen. Det kaldes en blank stemme. En blank stemme er ugyldig og tæller ikke med, når man skal finde ud af, resultatet af valget, men den tæller med som en afgivet stemme og dermed i den samlede valgdeltagelse.

På valgdagen kan du på kommunens valgsteder finde følgende hjælpemiddler:

 • Black Box i Musikteatret i Holstebro
  Sorte penne, Lup, LED-lampe, Hæve-/sænkebord, Forstørrelsesapparat (CCTV)
 • Kommunens øvrige valgsteder
  Sorte penne, Lup, LED-lampe

Har du på valgdagen brug for hjælp til at sætte dit kryds eller få forklaret stemmesedlen m.v., kan du få hjælp af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere på valgstedet.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger. I dette tilfælde vil hjælpen således blive ydet af både den person, du selv har valgt, og en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).

Der er ikke længere krav om, at du skal bistås af mindst en myndighedsperson (en valgstyrer eller en tilforordnet vælger). Du kan vælge kun at få hjælp fra en person, du selv har udpeget.

To betingelser skal være opfyldt for at få hjælp alene af en person, du selv har valgt:

 1. Du skal udtrykkeligt og utvetydigt over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger tilkendegive, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget.
 2. Dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, skal være begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hvis du ikke kan komme ind i stemmelokalet på valgdagen, fx på grund af handicap eller nedsat førlighed, kan du få lov til at stemme umiddelbart uden for stemmelokalet. Også dette vil de tilforordnede vælgere eller valgstyrerne hjælpe med

Pjece fra indenrigs og boligministeriet 

Du kan læse og eller downloade vejledning till hvordan du kan få hjælp til afstemningen her

Hvis du på valgdagen har svært ved at komme ind i valglokalet, kan du blive ude i bilen og stemme derfra. Det kræver blot, at du får kontakt til en valgstyrer/en medarbejder på valgstedet, som sørger for, at der kommer to personer ud til dig med en stemmeseddel og en transportabel stemmeurne.