Spiseforstyrrelse og selvskade

Rådgivning og hjælp til at finde det rette tilbud

Kontakt vores Task Force

​Task Force for spiseforstyrrelser og selvskade er et rådgivningstilbud, som er åbent for både borgere, pårørende og professionelle, der søger viden om spiseforstyrrelser og selvskade.

Er du borger, pårørende eller professionel, så kontakt os.

Kontakt Task Force 

Når du har udfyldt formularen, vil du efterfølgende blive kontaktet af Task Force for spiseforstyrrelser og selvskade.

Vi kan hjælpe dig med

  • Rådgivning om spiseforstyrrelsesproblematikker og selvskadende adfærd.
  • Information om muligheder for støtte og behandling, herunder praksislæger, kommunale tilbud, Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser i Region Midtjylland samt andre relevante tilbud.
  • Sparring til frontpersonale omkring indsatsen for borgere med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd.
  • En række ydelser (efter aftale/bevilling), f.eks. afklarende samtaler med borgere og pårørende, sagsgennemgang, undervisnings- og sparringsforløb til praksismedarbejdere.

Hvad er Task Force for spiseforstyrrelser og selvskade

Task Force for spiseforstyrrelser og selvskade - et rådgivningstilbud, som er åbent for både borgere, pårørende og professionelle, der søger viden om spiseforstyrrelser.

Task Forcen er bemandet af bl.a. psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske og inklusionskonsulent.

Medlemmerne af Task Forcen har specialiseret faglig viden og praksiserfaring fra rehabiliterende arbejde med målgruppen.

I Task Forcen indgår repræsentanter fra både Børne-Ungeområdet og voksenområdet, Socialafdelingen.

Task forcen har bl.a. viden om:

  • Familie- og netværksintervention
  • Måltidsstøtte
  • Træning af dagligdags kompetencer
  • Træning af psykologiske og sociale kompetencer
  • Samarbejde tværsektorielt og internt i kommunen, således at en sammenhængende indsats kan leveres

Læs mere

Baggrund

Spiseforstyrrelser er komplekse lidelser, som kræver både sammenhængende og specialiserede indsatser. Ofte vil flere forskellige aktører være involveret, når børn og unge rammes af spiseforstyrrelser.

Det kan derfor være svært for både borger, pårørende og professionelle at få klarhed over opgavefordelingen og samarbejdet – samt helt overordnet at se – hvordan hjælpes den enkelte borger bedst i den konkrete sag?

På baggrund af dette har Holstebro Kommune, sammen med Region Midtjylland, udarbejdet en samarbejdsmodel omkring børn og unge med moderat til svær spiseforstyrrelse. Og i tilkobling hertil blev der desuden etableret en task force for spiseforstyrrelser.

Selvskadende adfærd kan optræde i forskellige former, bl.a. som spiseforstyrrelser, men også som mere direkte former for selvskade, som eksempelvis cutting.

Desværre er der, i løbet af de sidste år, sket en stigning i antallet af især unge med selvskadende adfærd, og det kan være vanskeligt at finde den rette hjælp, for både borgere og pårørende.

Holstebro Kommune har derfor dannet en task force, der skal være opsporende, rådgivende og forebyggende i forhold til ovenstående problematikker.

Task Force for spiseforstyrrelser og selvskade er et rådgivningstilbud i Holstebro Kommune. Tilbuddet er åbent for både borgere, pårørende og professionelle, som søger viden om spiseforstyrrelser og selvskade.

Formålet er at sikre tilgængeligheden til relevante kompetencer og viden om specialiserede tilbud til målgruppen.

Task forcen skal både kunne rådgive og forebygge, samt være med til at sikre leveringen af specialiserede rehabiliteringsforløb til borgere med spiseforstyrrelse og selvskade. Herunder børn og unge mennesker, som er ramt af spiseforstyrrelser – samt deres familier.