Spiseforstyrrelse og selvskade

Rådgivning og hjælp til at finde det rette tilbud

Rådgivning og hjælp

Holstebro Kommune har over flere år arbejdet målrettet med at kunne træde hurtigt til med relevante indsatser, når der ses tegn på spiseforstyrrelser og selvskade.

Dette er der bl.a. arbejdet med i to forskellige udviklingsprojekter, som nu pr. 2024 er afsluttet. Indsatserne og den viden, der er opbygget, lever videre i de forskellige tilbud, der er indenfor både børne- og voksenområdet.

Som en del af arbejdet med at forebygge og håndtere spiseforstyrrelser og selvskade blev Task Force for spiseforstyrrelser og selvskade etableret tilbage i 2017. Medarbejdere med særlig viden om spiseforstyrrelser og selvskade mødes i task forcen for at dele viden og støtte op om de rette indsatser og tilbud til målgruppen.

I Task forcen indgår repræsentanter fra både børne-ungeområdet og voksenområdet, Socialafdelingen, bl.a. psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske og inklusionskonsulent.

Fagpersoner

Fagpersoner kan søge rådgivning om sager vedr. spiseforstyrrelser og selvskade hos Task force medlemmer i egen afdeling, samt få sparring på møder i task forcen.

Borger eller pårørende fra 16 år og op?

Rådgivning vedr. spiseforstyrrelser og selvskade - Har du brug for at tale med en, f.eks. hvis du er bekymret for tegn på spiseforstyrrelse eller selvskade, så kan du rette henvendelse til Psykologkontakten på tlf.:  9611 5078

Rådgivning til unge under 18 år

Hvis det drejer sig om en ung eller et barn under 18 år kan du rette henvendelse til Familiesektionen eller åben rådgivning i Familiehusene: Støtte til børn, unge og familier - Familiehusene 

Hvad er Task Force for spiseforstyrrelser og selvskade

Task Force for spiseforstyrrelser og selvskade - et rådgivningstilbud, som er åbent for både borgere, pårørende og professionelle, der søger viden om spiseforstyrrelser.

Task Forcen er bemandet af bl.a. psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske og inklusionskonsulent.

Medlemmerne af Task Forcen har specialiseret faglig viden og praksiserfaring fra rehabiliterende arbejde med målgruppen.

I Task Forcen indgår repræsentanter fra både Børne-Ungeområdet og voksenområdet, Socialafdelingen.

Task forcen har bl.a. viden om:

  • Familie- og netværksintervention
  • Måltidsstøtte
  • Træning af dagligdags kompetencer
  • Træning af psykologiske og sociale kompetencer
  • Samarbejde tværsektorielt og internt i kommunen, således at en sammenhængende indsats kan leveres

Læs mere

Baggrund

Spiseforstyrrelser er komplekse lidelser, som kræver både sammenhængende og specialiserede indsatser. Ofte vil flere forskellige aktører være involveret, når børn og unge rammes af spiseforstyrrelser.

Det kan derfor være svært for både borger, pårørende og professionelle at få klarhed over opgavefordelingen og samarbejdet – samt helt overordnet at se – hvordan hjælpes den enkelte borger bedst i den konkrete sag?

På baggrund af dette har Holstebro Kommune, sammen med Region Midtjylland, udarbejdet en samarbejdsmodel omkring børn og unge med moderat til svær spiseforstyrrelse. Og i tilkobling hertil blev der desuden etableret en task force for spiseforstyrrelser.

Selvskadende adfærd kan optræde i forskellige former, bl.a. som spiseforstyrrelser, men også som mere direkte former for selvskade, som eksempelvis cutting.

Desværre er der, i løbet af de sidste år, sket en stigning i antallet af især unge med selvskadende adfærd, og det kan være vanskeligt at finde den rette hjælp, for både borgere og pårørende.

Holstebro Kommune har derfor dannet en task force, der skal være opsporende, rådgivende og forebyggende i forhold til ovenstående problematikker.

Task Force for spiseforstyrrelser og selvskade er et rådgivningstilbud i Holstebro Kommune. Tilbuddet er åbent for både borgere, pårørende og professionelle, som søger viden om spiseforstyrrelser og selvskade.

Formålet er at sikre tilgængeligheden til relevante kompetencer og viden om specialiserede tilbud til målgruppen.

Task forcen skal både kunne rådgive og forebygge, samt være med til at sikre leveringen af specialiserede rehabiliteringsforløb til borgere med spiseforstyrrelse og selvskade. Herunder børn og unge mennesker, som er ramt af spiseforstyrrelser – samt deres familier.