Energi, forsyning og affald

Holstebro Kommune er godt på vej til at blive et nationalt og regionalt knudepunkt for grøn energiproduktion. 

Energi er centralt for vores levestandarder og samfundsudvikling

Holstebro Kommune er godt på vej til at blive et nationalt og regionalt knudepunkt for grøn energiproduktion. Energi er centralt for, at vi kan holde levestandarden og udvikle vores samfund, og der er samtidig store potentialer for erhvervslivet. Vi skal væk fra fossile brændsler som kul, olie og gas og arbejde henimod vedvarende energikilder som sol og vind og udviklingen af Power-to-X, som på sigt kan bidrage til produktion af grønne brændstoffer. Den store havvindmøllepark ’Thor’ ud for Thorsminde vil forsyne en million danske husstande med el fra havvind i 2027, og Thorsminde vil få en afgørende rolle som servicehavn for havvindmølleparken. 

Som følge af et højt forbrug af ting og sager producerer vi også meget affald. Affald er en ressource, der kan brændes og afgive varme, men endnu bedre er det, når vi kan genanvende materialerne så mange gange som muligt, inden de bliver brændt eller anvendt som fyldprodukt. Derfor skal affaldet sorteres endnu mere, hvilket de fleste husstande har været i gang med siden efteråret 2022. 

Sådan sikrer vi klimavenlig forsyning samt håndtering af affald: