Registerindsigt

  • Print
  • Forstør tekst

Som hovedregel har du ret til at få at vide, hvad der står om dig i et offentligt register

Anmod om indsigt i kommunens behandling af dine personoplysninger

Du får ikke automatisk tilsendt en oversigt over, hvilke registre du er registreret i. Men som hovedregel har du som borger ret til at få at vide, hvad der står om dig i et pågældende register.

Gælder det et register, som er inden for det offentlige, skal du henvende dig til den myndighed, der har registret dine personoplysninger. I helt særlige tilfælde kan den offentlige myndighed (fx af hensyn til offentlige eller private interesser) dog nægte at give dig registerindsigt.

Hvis du vil vide, hvilke oplysninger myndigheden ellers har om dig i journaler og arkiver, kan du bede om aktindsigt.

Har du MitID, kan du bruge den og med det samme få registerindsigt.

Se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR

Der er en lang række oplysninger om hver enkelt borger i CPR, som kommer fra forskellige myndigheder. Oplysningerne er knyttet til personnummeret. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger der er registreret i CPR om dig (registerindsigt).

Ved indsigt i dine oplysninger i CPR har du efter databeskyttelsesreglerne ret til at få information om behandlingen af dine personoplysninger.

De oplysninger, som registreres om dig som borger, er:
  • navn, adresse og evt. stilling, civilstand (fx gift, ugift, fraskilt, enke, enkemand, registreret partner, tidligere registreret partner)
  • fødselsregistreringsoplysninger (fx oplysninger om fødselssted)
  • statsborgerskab eller evt. andet
  • slægtskab (fx oplysninger om forældre og forældremyndighed)
  • forhold til folkekirken (fx medlem, eller tidligere medlem)
  • evt. oplysninger om umyndighed
  • evt. oplysninger om beskyttelse (fx navne- og adressebeskyttelse).
Registerindsigt på andre

Du kan ikke få registerindsigt på andre. Hvis du har del i forældremyndigheden over et barn, kan du henvende dig til CPR-kontoret og bede om at få tilsendt en registerindsigt på barnet.

Ændre oplysninger i CPR

Hvis du mener, nogle af oplysningerne skal ændres, skal du ikke henvende dig til CPR, men til den relevante myndighed, fx kommunen.

Se de oplysninger, der er registreret om dig i Personregistret

Her kan du med dit MitID få en fuldstændig udskrift af de oplysninger, der er registreret i Personregistret.

Oplysninger som præsenteres i Personregistret er dels oplysninger fra CPR og dels oplysninger om kirkelige handlinger.

På personregistrering.dk finder du information om personregistrering, som du kan få brug for som borger i Danmark. Du kan blandt andet læse om registrering af navne, fødsel, faderskab og ægteskab.

Registerindsigt hos private virksomheder

Ønsker du at få oplyst, om du er registreret i et privat edb-register, skal du kontakte den pågældende virksomhed og bede om registerindsigt. Virksomheden skal normalt give dig oplysningerne (registerindsigten omfatter ikke manuelle registre).

Hvis det viser sig, at du ikke er registreret, skal du have det at vide. Virksomheden kan så selv bestemme, om den vil give skriftlig eller mundtlig besked.

Hvis du beder om at få skriftlig besked, kan virksomheden kræve betaling.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om registerindsigt i 'Databeskyttelsesloven'

Beskyttelse af dine personoplysninger

Du har efter reglerne om databeskyttelse ret til at få information om behandlingen af dine personoplysninger.

Skrevet af Datatilsynet
borger.dk

Teksten er hentet fra borger.dk

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 27. oktober 2021 af Ilse Bogh