Helhedsplan

Helhedsplanen skal skitsere muligheder for at placere Power-to-X-anlæg i dele af området ved Idomlund.

En skitse af muligheder

Byrådet har besluttet at udarbejde en helhedsplan for Idomlund-området. Planen skal undersøge og afgrænse muligheder for at placere Power-to-X-anlæg (PtX-anlæg), infrastruktur og følgeerhverv i dele af området. Helhedsplanen er det første skridt på vejen mod en egentlig planlægning i området – her undersøger vi sammenhænge, udfordringer og muligheder. 

Danmark er et samfund med meget høj CO2-udledning, og Folketinget har besluttet, at Danmark skal være klimaneutral i 2050 og have reduceret udledning af klimagasser med 70% i 2030. Klimaaftalen om grøn strøm og varme indgået i 2022 betyder, at der frem mod 2030 skal produceres meget mere havvind. Højspændingsstationen ved Idomlund er under udvidelse for at kunne modtage den forøgede mængde strøm, der kommer fra solceller og vindmøller, og som er afgørende i den grønne omstilling og Danmarks ambitiøse miljømålsætning.

Området ved Idomlund er således et knudepunkt for Danmarks grønne energi og dermed det naturlige sted at placere de PtX-anlæg, som skal producere den brint, der skal være byggesten i de fremtidige produkter, som forventes at erstatte kilderne til CO2-udledning. 

Helhedsplanen skal sikre en overordnet og sammenhængende planlægning med plads til:

  • Perspektivområder for PtX med følgeerhverv
  • Fremtidige udviklingsmuligheder
  • Forsynings- og infrastrukturkorridorer

Helhedsplanen skal samtidig sikre:

  • Hensyn til boliger som ikke kommer til at indgå i det fremtidige erhvervsområde og lokalsamfund
  • Fortsat plads til natur, landskab og vandhåndtering
Hvad er en helhedsplan?

Hvad er en helhedsplan?

Helhedsplanen er en første screening og undersøgelse af de muligheder og udfordringer, som er forbundet med at planlægge for etablering af PtX-virksomheder.

Inden for området undersøger kommunen, hvor og hvordan de store PtX-anlæg kan placeres. Hvordan der sikres tilstrækkelig plads til følgeerhverv, så der er mulighed for fremtidige udviklingsmuligheder. Kommunen undersøger også, hvordan forsyningskorridorer til el, vand og spildevand kan placeres, hvor en kommende brintledning kan ligge, og hvordan infrastrukturen kan udbygges til glæde for flest muligt.

Helhedsplanen er således et vigtigt første redskab i arbejdet for at sikre, at der tages hensyn til beboere, lodsejere, lokalsamfund, landskabet og naturen i området, når der også skal være plads til PtX-anlæg.

Helhedsplanen er ikke bindende, men vil være et væsentligt teknisk input til det kommuneplanarbejde, som efterfølgende skal sættes i gang.