Erhverv

Klimahensynet fylder allerede hos erhvervsdrivende. Nye krav skaber nye udfordringer og muligheder.

En investering for fremtiden

Som erhvervsdrivende fylder klimahensynet mere og mere, og det vil tage til i takt med efterspørgsel fra kunder og opdaterede krav til rapportering.

Det vil i nogle tilfælde kræve anderledes kompetencer og ny læring sat i spil ude i virksomhederne. Måske findes mulighederne ude i leverandørkæden eller i affaldsstrømmen? Opbygning og drift af vedvarende energianlæg vil kræve kloge hænder, som uddannelsesinstitutionerne skal være med til at uddanne og efteruddanne.

Som kommune kan vi understøtte den grønne omstilling af virksomheder med viden og rammer som fordrer f.eks. elektrificering og udfasning af gas. 

Sådan understøtter vi den grønne omstilling i virksomheder:

  • Understøttende partnerskab og netværk med et tilknyttet sekretariat 
  • Udarbejde vejledning til virksomheder som vil recirkulere eller sælge reststrømme 
  • Kortlægning af og informationsmøde om elnettets kapacitet i industriområder for at fremme elektrificering 
  • Opdatere bygherrevejledning med info om klimamæssige besparelser og renovering af byggeri, multifunktionalitet og klimatilpasning 
  • Udvide arbejdsstyrke og designe partnerskaber med henblik på rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere til den grønne omstilling