Timelønnede vikarer til Rydehjemmet

Timelønnede vikarer til Rydehjemmet

Social og Sundhed
  • Print
  • Forstør tekst
Vi søger snarest muligt timelønnede vikarer til Rydehjemmet. Det er et krav, at du kan arbejde i min. 6 uger i perioden/ugerne 26-33.

Vi søger både faglærte og ufaglærte timelønnede vikarer. Så er du faglært, og bare gerne selv vil styre hvornår du arbejder; er du i gang med studiet og gerne vil supplere SU’en, eller holder du et sabbatår, så vil Rydehjemmet bestemt være et sted for dig.
Du skal kunne byde ind på minimum 4 vagter pr. måned og gerne flere, foruden det der forventes af dig hen over sommeren. Dette kan både være dag- aften- og nattevagter alle ugens 7 dage.

Rydehjemmet er et botilbud for 19 borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De fleste borgere har brug for støtte og fysisk/kompenserende hjælp til personlig pleje og omsorg. I tilknytning til botilbuddet er et dagtilbud med plads til 16 brugere.
Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en recovery baseret tilgang.

Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat og består i dag af pædagoger, ergoterapeuter og sundhedsfaglige medarbejdere.

Det er vigtigt at du aktivt bidrager til et godt arbejdsmiljø og bidrager til at have fokus på de gode historier og kan reflektere over egne handlinger, så der kan skabes udvikling til gavn for borgerne.

Vi vil løbende tage relevante kandidater ind til samtale.

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte koordinator Karina Weis, i tidsrummet 10.00-12.00 alle hverdage på telefon 96 11 46 19, hvis du har spørgsmål.

Frist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 15. juni 2024 kl. 12.00.


 

Deadline for ansøgning

15. juni 2024 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up