Skolebarn børnehaveklasse -9. klasse

Alle skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske som følger dit barns sundhed og trivsel gennem skoleforløbet.

Vi støtter dit barn og jer som familie med råd og vejledning i forhold til sundhed og sygdom. Vi opsporer tegn på mistrivsel og deler vores viden og erfaring med dig. Du kan få vejledning til at søge den rette hjælp, og evt. behov for at inddrage andre fagpersoner. Det kan f.eks. være i forbindelse med overvægt, skilsmisse, dødsfald, konflikter, angst og andre psykiske udfordringer.

Skolesundhedsplejen er også tilgængelig på Aula eller tilsvarende systemer, så det er nemt for dig som forældre at kommunikere med os.

Vi tilbyder blandt andet sundhedssamtaler, undersøgelse og undervisning til alle skolebørn fra 0.-9. klasse i tæt samarbejde med dig og skolens lærere.

Indkaldelse

Når dit barn skal til sundhedsplejerske vil du få besked på Aula eller tilsvarende systemer. Vores individuelle samtaler og undersøgelser, er gennem hele skoletiden et tilbud, der forudsætter dit samtykke som forælder, mundtligt eller skriftligt, indtil dit barn er 15 år.

Har du eller dit barn brug for at snakke med os om sundhed, helbred og trivsel er du altid velkommen til at kontakte din sundhedsplejerske på skolen.

Når dit barn går i børnehaveklasse inviteres du sammen med dit barn til indskolingssamtale og undersøgelse. I samarbejde laver vi en vurdering af dit barns helbred og trivsel. Vi kan støtte og vejlede dig i de forhold, der er relevante for dit barns sundhed og trivsel, som fx henvisning til øvrige fagpersoner eller tilbud. Dit barn vil også blive vejet, målt og få foretaget høre- og synsprøve. Vi undersøger også dit barns motorik.

I 1. klasse inviteres dit barn enkeltvis eller i små grupper til undersøgelse. Dit barn bliver målt, vejet og får foretaget synsprøve.

I 4. klasse inviteres dit barn til individuel sundhedssamtale. Det vil primært være dit barns egen vurdering af sin trivsel og udvikling, der er omdrejningspunktet for samtalen. Dit barn vil blive målt, vejet og får foretaget synsprøve.

Vi tilbyder dit barn undervisning i emner som f.eks. pubertet, hygiejne og venskab. Undervisningen er dialogbaseret og foregår i klassen.

Når dit barn går i 8. klasse, tager samtalen udgangspunkt i dit barns ønsker og behov i kombination med vores viden om dit barns sundhed og helbred igennem skoletiden. Formålet er at sikre, at der bliver fulgt op på dit barns sundhed og helbred og at evt. helbredsmæssige problemer bliver løst, inden dit barn forlader skolen. Dit barn bliver også målt, vejet og får foretaget syns- og høreprøve.

I 8. klasse inviteres dit barn sammen med klassen til seksualundervisning. Gennem dialog, gruppearbejde og korte oplæg drøftes emner som seksuel sundhed, rettigheder, samtykke, prævention, graviditet, abort og sexsygdomme. Undervisning er et supplement til skolens egen undervisning og foregår på Ungdomsskolen.

Sundhedsplejen

Sekretariat

mailE-mail

smartphone9611 5305


Sundhedsplejens telefonrådgivning

Alle hverdage fra kl. 8.00 - 9.00


smartphone9611 5300