En skov af verdenstræer i Holstebro

31. marts 2023

Fritid Natur

I 40 år har det været en hemmelig skov i skoven. Men nu skal Vestjyllands Parkarborets træer fra forskellige verdensdele ud i lyset og lokke botanik- og naturinteresserede til.

Billedtekst: Tidl. stadsgartner Carl Aage Sørensen fortæller om træerne i Maluslunden i Vestjyllands Parkarboret

I Skovlund Plantage mellem Herningvej og Skjernvej lige udenfor Holstebro findes en sjælden samling af træer. Et såkaldt arboret, som der kun er ganske få af i Danmark.

Arboret er afledt af latin og betyder et ”sted med træer”. Og med mere end 400 forskellige arter af træer og buske fra Europa, Nordamerika og Asien lever beplantningen i dén grad op til navnet: ”Verdenstræer - Vestjyllands Parkarboret”

Men det er de færreste, som har opdaget arboretet. Eller oplevet Naturstien, Buen og Maluslunden, de blomstrende paradisæbletræer eller den tilstødende Nordens Lund. Det skal der gøres noget ved nu.

Slut med at passe sig selv

En arbejdsgruppe bag Vestjyllands Parkarboret har med hjælp fra kommunens fritidsfolk og skovmedarbejdere sat gang i en ’revitalisering’ af arboretet. Stedet skal have fornyet sit oplevelsespotentiale, og derfor rækker arbejdsgruppen i første omgang hånden ud til lokale aktører: 

Foreninger, aftenskoler, havekredse, uddannelsessteder, turismeaktører og andre interesserede ildsjæle er inviteret til formidlingstur, inspirationsmøde og en kop kaffe, torsdag den 13. april, kl. 16.00 - 18.00 ved Skovlund, Nybovej 28, 7500 Holstebro. Bare møde op – der er ingen tilmelding. 

Deltagerne skal med egne øjne genopdage området og få konkrete ideer til aktiviteter, der kan vække parken af sin fredfyldte tornerosesøvn.

Arbejdsgruppen håber at aktørerne får lyst til at bruge eller videreudvikle området - også til gavn for andre. Der er allerede ideer om at lave en sommerfugleeng, inddrage nye arealer, husdyr til naturpleje og andet, der kan gøre Vestjyllands Parkarboret til et fælles mødested for planter, dyr og mennesker. 

Træ som tema i 2024

Holstebros samling af verdenstræer er en blanding af natur og kultur. Træer fortæller også en udviklingshistorie, der handler om mere end at tælle årringe i stammen.

Derfor har arbejdsgruppen også planer om, at træers erhvervs-, klima- og kulturhistorie bliver en del af Holstebros byjubilæum næste år. Fx ’Holstebro fortalt i træer’ - fra opdyrkning af heder og håndværk til lystanlæg og landskab.

Læs mere om Verdenstræer - Vestjyllands Parkarboret

De står bag Vestjyllands Parkarboret:

  • Tidl. stadsgartner, Carl Aage Sørensen
  • Tidl. viceborgmester, Arne Nielsen (fmd.)
  • Naturskoleleder, Per Larsen
  • Fritidslandmand, Søren Odgaard
  • Tidligere byrådsmedlem Lars Stampe
  • Leder på Skovlund, Jytte Eriksen
  • Afdelingsleder på Skovlund, Søren Frøjk
  • Foreningen Norden, Lisbet Andersen
  • Ornitolog, Kirsten Henriksen
  • Vildtkyndig, Orla Sidelmann

Kontaktoplysninger:
Arne Nielsen, tlf. 2326 9085, mail: arne.nielsen@youmail.dk

Tilbage

visibility_off visibility
Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Mobiltelefon med uåbnet mail

X