Bedre forhold for havørreder i tilløb til Karup Å

19. december 2022

Natur Miljø

Holstebro Kommune har her i efteråret færdiggjort et vandløbsprojekt for EU og staten i Dueholm Grøft, som har fået nye slyngninger.

Genslyngede strækninger af bækken nord for Dueholmvej.

Dueholm Grøft er et mindre, udrettet vandløb med ringe variation i vandhastighed og vanddybde. Bækken løber ud i Karup Å ved Vridsted i den østligste del af kommunen.

Vandløbet, der er godt 2 km langt, har en for lille bestand af ørreder. Det har derfor været en prioritet at optimere forholdene ved at give bækken slyngninger på den nedre del fra Dueholmvej og til udløbet i Karup Å. 

Der er blevet udlagt grus og sten for at skabe gode gyde- og opvækstvilkår for fisk og smådyr. Samtidig er der plantet rød-el og stilk-eg på bækkens brinker, så træerne på sigt kan skabe lidt skygge. I takt med at træerne vokser, kan træernes rødder forgrene sig lidt ud i vandløbet og give gode skjul til de små fisk.

Kommunen har været medfinansierende for at gøre det muligt at gennemføre projektet – i øvrigt i fint samarbejde med lodsejerne og entreprenøren. 

- Lige inden maskinerne gik i gang med arbejdet, så jeg en havørred på 50 cm svømme op i det klare vand. Nu er der gode forhold for, at den kan gyde i de nyetablerede grusstrækninger, og der følger sikkert flere fisk efter, når der kommer større nedbørsmængder og tøvejr. Med de bedre forhold for vandløbets fisk kan lystfiskerne formentlig se frem til flere store havørreder at fiske efter i Karup Å om nogle år, siger biolog Jakob Larsen, som har været projektleder. 

Lige nu er der lidt bart omkring bækkens nye slyngninger, men allerede til foråret bliver arealerne grønne igen, og der kommer græssende kreaturer på vestsiden af bækken.

Tilbage

visibility_off visibility
Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Mobiltelefon med uåbnet mail

X