Engageret funktionsleder til det Socialfaglige afsnit, Skovvang

Engageret funktionsleder til det Socialfaglige afsnit, Skovvang

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Er du en socialfagligt stærk leder, som motiveres af og er fagligt nysgerrig på arbejdet med socialt udsatte borgere? Vil du være med til at præge udviklingen på hjemløseområdet? Og vil du være en del af en organisation med en tryg og tillidsbaseret arbejdskultur, der bygger på åben dialog og feedback?

Vi er i lederteamet i Center for Social Indsats (CFI) i gang med en mindre rokade, hvor nuværende funktionsleder rykker til anden afdeling. I den forbindelse søger vi nu en funktionsleder til det Socialfaglige afsnit på Specialcenter Skovvang.
Med den nye hjemløsereform ”Housing first” sker der på udsatteområdet rigtig meget i disse år. Den udvikling kan du være med til at sætte dit præg på.

Om stillingen

Som funktionsleder vil du have ansvaret for den daglige drift, faglig ledelse og personaleledelse i tæt sparring med centerleder og funktionslederkollegaer. Til at bistå dig som funktionsleder omkring fx vagtplanlægning og koordineringsopgaver, er der 2 dygtige medarbejdere med koordinerende funktioner.

Dine primære opgaver vil være at

 • sikre at opgaveløsningen tilgodeser overholdelse af lovgivning, at den faglige kvalitet er høj, og budgettet inden for eget område er overholdt.
 • instruere og vejlede medarbejderne i, hvordan de bidrager bedst muligt til løsning af kerneopgaven.
 • rekruttere, udvikle og tilknytte medarbejdere i et positivt arbejdsfællesskab.
 • understøtte en tryg og tillidsbaseret kultur – kunne sætte rammen og være rollemodel for konstruktive feedback-dialoger i ord og handling.
 • opbygge motiverende arbejdsfællesskaber – tilpasse opgaver til det, der motiverer den enkelte i respekt for den samlede opgaveløsning.
 • udøve nærværende, autentisk og retfærdigt lederskab – kan tage højde for, at forskelle blandt medarbejdere kræver, at ledere - for at behandle alle ens, skal behandle alle forskelligt.

Du møder

 • en spændende, udfordrende og afvekslende stilling i en dynamisk og udviklingsorienteret organisation.
 • at du bliver en del af et stærkt, erfarent og velfungerende lederteam med en uformel omgangstone, bestående af 5 andre funktionsledere og 1 centerleder.
 • god onboarding og grundig introduktion til området af såvel nuværende funktionsleder, lederteam og koordinatorer.
 • engagerede, erfarne og kompetente medarbejdere
 • en arbejdsplads, der lægger vægt på et sikkerhedsmæssigt trygt og tværfagligt miljø som ramme for beboere og medarbejdere.
 • en skøn og alsidig borgergruppe.

Om dig

Vi forventer, at du er en faglig kompetent leder med en relevant socialfaglig uddannelse, der er god til at sætte retning og tage styring, og samtidig sørge for at alle får ejerskab.
At du er åben, ærlig og har en naturlig interesse for andre mennesker.

Herudover er det vigtigt, at du har

 • stærke kommunikative evner både i skrift og tale og er god til at samarbejde.
 • en positiv og anerkendende tilgang til medarbejdere og borgere og kan udvise både rummelighed og tydelighed i din ledelse.
 • kendskab til og erfaring med relevant lovgivning og retningslinjer på området.
 • erfaring med døgnområdet og gerne §110 eller tilsvarende, dvs. med modtagelse af borgere uden forudgående visitation – akut optag.
 • en forbyggende tilgang og et stort kendskab til konflikthåndtering.
 • kendskab og forståelse for økonomi- og ressourcestyring.

Om Specialcenter Skovvang

Målgruppen for tilbud i det Socialfaglige afsnit er socialt udsatte borgere over 18 år med varierende grad af svære personlige udfordringer fx i form af hjemløshed, misbrug, psykiske, fysiske funktionsnedsættelser og sociale problemer.

I Center for Social Indsats arbejder vi ud fra en recovery-orienteret tilgang med fokus på mestring og rehabilitering med det formål at øge borgernes selvstændighed sammen med og i respekt for borgeren.

Det Socialfaglige afsnit hører under Center for Social Indsats, Socialafdelingen, Holstebro Kommune. Det Socialfaglige afsnit består af ca. 35 faste medarbejdere, der er tværfagligt sammensat, fordelt på følgende teams
 • Modtagelse 2/Boafdeling/Herberg (§110) samt fleksible pladser jf. §110/107
 • Udekørende bostøtteteam og skp-funktion (§§85 og 99)

Vil du vide mere

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte centerleder Kristina S. Krohn på telefon 96 11 40 71 / mobil 22 15 69 21 eller via mail Kristina.krohn@holstebro.dk

Du kan desuden læse om Rollefordeling leder af medarbejder og Socialafdelingens ledelses- og medarbejdergrundlag.

Praktisk information

Tiltrædelse snarest muligt, senest den 1. august 2024.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Dit arbejdssted vil være på Specialcenter Skovvang, Herningvej 74, 7500 Holstebro.

Du søger stillingen og sender din motiverede ansøgning via Holstebro kommunes hjemmeside.

Frist

Vi skal modtage din ansøgning senest den 27. maj 2024 kl. 8.00.

Første samtalerunde finder sted den 29. maj 2024 mellem kl. 8.00-16.00.
Anden samtalerunde afholdes den 07. juni 2024  mellem kl. 8.00-16.00.
De kandidater, som går videre til anden samtale, vil blive bedt om at udfylde en personprofil og skal sætte tid af til tilbagemelding på profil den 03. juni 2024.

Ansættelsesforhold

Fuldtid.

Læs mere om Holstebro Kommune

 

Deadline for ansøgning

27. maj 2024 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up