Afdelingsleder til Mejrup Skole

Afdelingsleder til Mejrup Skole

Børn og Unge
  • Print
  • Forstør tekst

På Mejrup Skole mangler vi en dygtig og engageret afdelingsleder til vores mellemtrin. Er det dig?

Stillingen er på fuld tid med start 1. august 2024.

På Mejrup Skole har vi et klart fokus på, at elevernes faglige og sociale udvikling går hånd i hånd.
Vi arbejder med PALS og øver os hver dag på at sætte positive forventninger og muligheder for vores elever i stedet for forbud og begrænsninger.

Opgaver

Stillingen er en fuldtids lederstilling.
Vi er i gang med en ny organisering af vores teamstruktur på skolen, og i den forbindelse bliver dine vigtigste opgaver den pædagogiske og faglige ledelse i de forskellige kerneteam på vores mellemtrin samt naturligvis personaleledelsen for lærerne på mellemtrinnet.

Der vil naturligvis også være andre ledelsesopgaver på tværs af skolen. Det kan f.eks. være omkring skolens ressourcecenter, indstillinger til PPR, skolens årsplanlægningen, AULA, vikardækning, skolebestyrelsen osv. Den konkrete fordeling af de disse ledelsesopgaver aftaler vi med hinanden i ledelsesteamet efter opstart, så alles interesser og kompetencer bringes bedst muligt i spil.

Vi forventer, at du er både synlig og tydelig i afdelingens dagligdag, og at du favner og inddrager dine medarbejdere med både indlevelse, varme og humor på en anerkendende måde.
Vi tilbyder en tæt sparring omkring dine opgaver.

Lidt om dig

Du har sandsynligvis allerede ledelseserfaring fra en lignende stilling og meget gerne en lederuddannelse på diplomniveau. Hvis ikke forventer vi, at du snart går i gang med en.
Du kan også være på vej til dit første lederjob i Folkeskolen. Vigtigst er det, at du har erfaring fra Folkeskolen og stor lyst til at være leder i Folkeskolen.

Du vil blive en del af skolens kontor bestående et godt og velfungerende  ledelsesteam med i alt 4 ledere, to dygtige sekretærer, en fantastisk SFO-koordinator samt to dygtige pedeller.

Mejrup Skole

Mejrup Skole har i alt 720 dejlige børn og 75 gode kolleger, og er beliggende midt i et særdeles attraktivt bosætningsområde. Vi forventer en fortsat positiv elevtilvækst i de næste mange år, og har lige afsluttet en større til- og ombygning for mere end 45 mio. kr. Således har vi en skole med nye, flotte og tidssvarende lokaler.

På Mejrup Skole arbejder vi med PALS (positiv adfærd i læring og samspil), og det vil være en fordel med et vist kendskab til det. Det er dog ikke et krav, og du vil under alle forhold blive oplært i PALS, når du er startet på skolen.

Praktiske informationer

Hvis du kan se dig selv i jobbet som afdelingsleder, er du velkommen til at kontakte skoleleder Tom Pedersen på mobil 20 61 37 78.
Du er også meget velkommen til at besøge os.

Stillingen søges elektronisk via linket ' Søg stillingen'.

Ansøgningsfrist

Mandag 3 juni 2024 kl. 12.00.
Første samtalerunde afholdes onsdag 12. juni. Derefter indkaldes de ansøgere, der går videre i processen til en profiltest. Anden samtalerunde forventes afholdt onsdag 19. juni

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst.


 

Deadline for ansøgning

03. juni 2024 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up