Hyldgården hus 9/29 har brug for dig

Hyldgården hus 9/29 har brug for dig

Social og Sundhed
  • Print
  • Forstør tekst

Er du mest til dagvagter i hverdagene, eller vil du gerne bare have en god blanding af dag- og aftenvagter, så se med her...


Vi søger lige nu 2 kollegaer til vores botilbud på Hyldgården hus 9/29. Du vil få en primær tilknytning til hus 29 samt vores dagtilbud.

Vi har en grundplan ledig med dagvagter i hverdagene og blandede vagter i weekenderne. Denne plan er på 30-32 timer pr. uge.
Derudover har vi en grundplan ledig med blandede dag- og aftenvagter alle ugens 7 dage. Denne plan er på 32-33 timer. En dagvagt ligger fra 7.00-15.00 og en aftenvagt fra 14.30-22.00/23.00, og man skal påregne at arbejde hver 3. weekend.

Vi ønsker stillingerne besat hurtigst muligt, og vil derfor løbende tage relevante kandidater ind til samtale.

Hyldgården Hus 9/29 og Dagtilbud er for borgere, med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i Center for Handicap. Borgerne er i alderen 18-30 år.
Flere af borgerne har tillægsdiagnoser som blandt andet infantil autisme, angelman-syndrom, cerebral parese og epilepsi. Du skal kunne se dig selv i plejeopgaver, hvor respekten til den enkelte vægtes højt. Flere af vores borgere har ikke et talt sprog, hvorfor vi arbejder med Tegn til Tale.

Vi søger faguddannet personale, gerne med erfaring indenfor det specialiserede voksenområde. Vi er et tilbud under udvikling, som kommer til at vægte personalets faglige udvikling højt, og derfor bliver hele medarbejdergruppen tilbudt efteruddannelse, blandt andet indenfor KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Praksis), neuropædagogik og Low Arousal. Derudover vil udvalgte medarbejdere få mulighed for at efteruddanne sig indenfor Sensorisk Profil og pædagogisk massage.

Vi kommer til at vægte aktivitetsdelen højt i dagtimerne, hvorfor du skal trives i aktiviteter ud af huset. Både individuelle aktiviteter og gruppe aktiviteter.

Kerneopgaven i Center for Handicap er: ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en Recovery-baseret tilgang.
Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat og består i dag blandt andet af pædagoger, ergoterapeuter og sundhedsfaglige medarbejdere.

Det er vigtigt at du har kørekort og med rette oplæring, er villig til at køre i husets 9 personers handicapbus. Det er desuden vigtigt at du aktivt bidrager til et godt arbejdsmiljø og bidrager til at have fokus på de gode historier og kan reflektere over egne handlinger, så der kan skabes udvikling til gavn for borgerne.

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte funktionsleder Camilla Thorup Elkjær, i tidsrummet 10.00-12.00 alle hverdage på telefon 23 81 01 95, hvis du har spørgsmål.

Frist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest mandag den 17. juni kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler holdes løbende.


 

Deadline for ansøgning

17. juni 2024 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up