Borgmestre delte viden ud til ministerier i København

8. marts 2024

Klima Politik Erhverv

Klare budskaber til staten: Vi ønsker at udbygge den vedvarende energi, hvor PtX og en brintforbindelse kan være med til at sikre arbejdspladser og lokal udvikling.

Man kommer ikke udenom den midt- og vestjyske region, når de politiske og administrative lag skal drøfte den strategiske placering af linjeføringen og det underliggende brintnet.

PRESSEMEDDELELSE FRA BUSINESS REGION MIDTVEST:

Når man, som de syv midt- og vestjyske kommuner, der udgør Business Region MidtVest (BRMV), producerer grøn energi svarende til mere end det femdobbelte af kommunernes husstande, så vil man gerne have indflydelse på de beslutninger som regeringen træffer om fremtidens grønne energiproduktion. 

Derfor tog kommunernes borgmestre og kommunaldirektører i samlet flok til København for at mødes med Klima-, energi-og forsyningsministeriet. Turen involverede også en tur til Uddannelses- og forskningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, da borgmestrene ønskede at give midt- og vestjydernes syn på, hvordan vi fremover skal løse en lang række udfordringer, og hvordan området kan spille ind med de klare, iboende potentialer, der eksisterer. 

”Vores syv kommuner er yderst relevante at lytte til, da vi samlet set er det område i Danmark, der i dag producerer mest vedvarende energi. Og der er langt ned til andenpladsen. Vi huser 6 pct. af den danske befolkning, men leverede i 2023 hele 27,1 pct. af landets samlede grønne strøm. Det er en unik position. Og den position skal vi drage fordel af, så der kan skabes yderligere udvikling, vækst og arbejdspladser lokalt. Der er flere store PtX-anlæg i gang, og vi er et forgangsområde hvad angår produktion af grøn strøm til lands og til vands samt at have et stærkt fokus på grøn erhvervsudvikling. Så derfor er det relevant, at vi er helt tæt på de ministerier og styrelser, som sætter retningen og rammerne for fremtidens energiproduktion. Vores område er trods alt rygraden af den grønne banan i Danmark,” forklarer Dorte West borgmester i Herning Kommune og formand for Business Region MidtVest om baggrunden for besøgene. 

Bestyrelsen i BRMV havde en række fælles budskaber, som skulle præsenteres i København. De konkrete udfordringer blev italesat med konkrete ønsker, potentialer og input fra områdets borgmestre og kommunaldirektører. Budskaberne afspejles i de strategiske pejlemærker, der arbejdes på i fællesskab i BRMV. 

Brintinfrastrukturen skal til Midt- og Vestjylland

”Som område ønsker vi at udbygge mere vedvarende energi, og Power-to-X produktion kan være med til at sikre arbejdspladser og lokal udvikling. Og vi står allerede på et solidt fundament, idet Midt- og Vestjylland leverer en stor portion af den grønne strøm, der er afgørende for denne nye erhvervssatsning. En vigtig forudsætning for at det kan blive en realitet, er, at den kommende brintforbindelse til Tyskland etableres i vores område – og ikke mindst at distributionsnettet følger naturligt med. Vi har mange store virksomheder, der står i kø for at kaste sig ud i lokale VE-eventyrer i tæt samarbejde med kommunerne i området,” siger H.C. Østerby borgmester i Holstebro Kommune. 

Læs mere i nyhed fra Business Region MidtVest

Fakta:

  • BRMV er den største bidragsyder til Danmarks samlede produktion af grøn energi
  • BRMV huser 6 pct. af den danske befolkning, men leverede i 2023 samtidig 27,1 pct. af landets samlede grønne strøm
  • BRMV har en elproduktion pr. areal på 656 MWh/km2, hvor landsgennemsnittet i 2023 lå på 324,5
  • I BRMV blev der i 2023 produceret 3.779.415 MWh fra vindmøller og solceller, der svarer til mere end 900.000 husstandes forbrug
  • Med 9 ud af regeringens 32 udpegede områder for kommende energiparker er BRMV massivt repræsenteret i fremtidens udvikling af VE i form af landbaserede vindmøller og solceller.
  • Business Region MidtVest er en samlet forening, der dækker kommunerne Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Lemvig. 

Tilbage

visibility_off visibility
Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Mobiltelefon med uåbnet mail

X